Auxiliars de Geriatria - Roses, España - Oficina de Treball del SOC

Oficina de Treball del SOC
Oficina de Treball del SOC
Empresa verificada
Roses, España

hace 1 semana

Isabel García

Publicado por:

Isabel García

beBee Recruiter


Descripción
Titulacions: Tècnic en auxiliar de Geriatria Tipus de contracte: Indefinit Horari: de 7 a 14:15h o 14:15h a 21:30 h Imprescindibles: Tenir la titulació mínima obligatòria ( Tècnic Aux. Infermeria, certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària, o persones dependents).
La funció principal es la d'assistir i cuidar a les persones usuàries en les activitats de la vida diària que no puguin realitzar per si mateixes. Desenvoluparà les funcions que es detallin a continuació, així com aquelles que li siguin sol-licitades i que tinguin relació amb les mateixes i/o amb la seva titulació, habilitació o competència professional d'acord amb els protocols establerts. Donar suport a l'equip interdisciplinar en la recepció i acollida de les noves persones usuàries. Mantenir la higiene personal de les persones usuàries. Proporcionar i administrar els aliments al resident facilitant la ingesta en aquells casos que així ho requereixin. Realitzar els canvis de postura i aquells serveis auxiliars que d'acord amb la seva preparació tècnica li siguin encomanats. Col-laborar amb el servei d'infermeria en la realització dels canvis posturals de les persones enllitades i en les actuacions que facilitin la seva exploració i observació. Col-laborar amb el resident en la seva preparació per un trasllat, efectuant actuacions d'acompanyament, vigilància i suport. Col-laborar amb el personal sanitari en l'administració de la medicació. Col-laborar sota la supervisió de la infermera en la cura de residents colostomitzats i amb sondes, així com en l'administració de menjar mitjançant xeringa. Acompanyar a l'usuari o usuària en la realització d'activitats per facilitar el manteniment i millora de les capacitats físiques i motores, així com en la realització d'activitats programades, facilitant la participació activa de la persona usuària en les mateixes. Ajudar a l'usuari i usuària en la realització de les activitats i exercicis de manteniment i, seguint les orientacions dels professionals competents. Donar suport i estimular la comunicació de les persones usuàries afavorint el seu desenvolupament diari i la seva relació social. Guardar absolut silenci sobre la patologia i el pla de cures individualitzat del personal usuari, així com de qualsevol afer referent a la seva intimitat, i sempre actuarà en coordinació i sota la responsabilitat de professionals de qui dependran directament. Efectuar la neteja i el manteniment dels estris dels usuaris, col-laborar en mantenir ordenades les habitacions, recollir la roba, portar-la a la bugaderia, encarregar-se de la roba personal dels usuaris i fer els llits en funció de les necessitats de cada usuari d'acord als criteris de qualitat establerts, amb la llenceria neta, absència d'arrugues i humitat, en la posició adequada, amb especial atenció als plecs corporals i altres zones d'especial risc, respectant la intimitat de l'usuari.
- Experiència 3 mesos. AUXILIARS D'INFERMERIA DE GERIATRIA
- TÍTOL FP DE GRAU MIG
- Tècnic en atenció Sociosanitària
- català (parlat elemental, escrit elemental)
- espanyol (parlat elemental, escrit elemental)
- Contracte laboral indefinit
- Jornada completa
- Salari mensual brut 1190

Más ofertas de trabajo de Oficina de Treball del SOC