Trabajos
>
Barcelona

  responsable de oficina técnica - Barcelona, España - VVA Consultants

  VVA Consultants
  Default job background
  De jornada completa
  Descripción

  Empresa ubicada en Granollers, con más de 20 años de experiencia en el montaje y comercialización de maquinaria industrial para sector textil, se encuentra en búsqueda activa de un/a:

  RESPONSABLE DE OFICINA TÉCNICA

  ¿Qué funciones realizarás?

  · Sus principales funciones serán la realización de proyectos de máquinas y mecanismos, desglose de detalle, planos de emplazamiento, documentación técnica, preparación de validaciones, etc.

  · Será responsable de coordinar los trabajos externos de construcción y mecanización.  Requisitos:

  Perfil:

  · Formación: Técnico de grado superior especializado en proyectos mecánicos, Ingeniería Mecánica o similar.

  · Experiencia mínima de 3 años en un puesto similar.

  · Imprescindible experiencia en Solidworks.

  · Familiarizado con la redacción de manuales de instrucciones, la preparación de documentación técnica, normativa de máquinas para el marcaje CE, etc.

  · Imprescindible nível medio de inglés.

  · Conocimientos avanzados de ofimática (Excel, Word, Acrobat...)

  · Preferible con residencia en el Valles. • Sistemes Integrals de Refrigeració, S.A. Barcelona, España

  Personal Oficial/a - Tècnic/a Frigorista 1o - 2a · Muntatge i reparació instal-lacions frigorífiques i aire condicionat. · - Experiència 3 anys. Refrigeració comercial e industrial · - PRIMERA ETAPA D'EDUCACIÓ SECUNDARIA AMB TÍTOL · - primera etapa d'educació secundaria amb títol ...


 • Generalitat de Catalunya - Departament de la Presidència Barcelona, España

  Generalitat de Catalunya - Departament de la Presidència. 1 plaça de Tècnic superior per a l'Oficina del Govern. Funcionari interí Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Titulació necessària per accedir al cos superior d'administració de la Ge ...


 • QSL Serveis Culturals SL Barcelona, España

  L'Oficina d'Innovació i Desenvolupament Juvenil (OID Jove) és un equip de professionals que treballen per al Departament de Joventut de l'Ajuntament de Barcelona, que desenvolupa solucions estratègiques i operatives de treball vinculades a facilitar la correcta gestió i millora c ...


 • FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ Barcelona, España

  TÈCNIC/A PER A L'OFICINA DE CANVI CLIMÀTIC DE BARBERÀ DEL VALLÈS · Servei d'auditoria d'emissions de CO2 - Tria de l'equip tècnic executiu extern encarregat del servei i definició del seu programa de treball. - Definició dels objectius de l'Oficina del Canvi Climàtic Local (OCC d ...


 • Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) Barcelona, España

  Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC). 1 plaça de Tècnic especialitzat per l'Oficina de Recursos Humans. Laboral temporal Termini obert. C1 - Batxillerat, FP 2n grau, cicles formatius grau superior. Cicle Formatiu de Grau Superior de la família professional d'administr ...


 • Generalitat de Catalunya - Departament de la Presidència Barcelona, España

  Generalitat de Catalunya - Departament de la Presidència. 1 plaça de Tècnic superior a l'Oficina d'Estratègia i Comunicació del President i del Govern. Concurs o valoració de mèrits. Interí o temporal Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Dis ...


 • Facto assessors SCCL Barcelona, España

  **Funcions** · Cerca, redacció i seguiment de subvencions i licitacions. · Disseny, gestió i seguiment de projectes. · Identificació de noves línies de finançament públic i privat. · Captació de fons i fundraising d'àmbit regional, estatal i europeu. · Establiment de metodologia ...


 • Bayt Al-Thaqafa Barcelona, España

  Bayt aI-Thaqafa es constitueix amb la finalitat de facilitar la integració social, cultural, religiosa, política i cívica de les persones migrades a la nostra societat, generant un espai i sentiment de pertinença, sense pèrdua de la pròpia identitat, així com de donar a conèixer ...


 • #AttittudTalent #Attittud Business Barcelona, España De jornada completa

  Empresa de instalaciones integrales líder en su sector y en pleno proceso de expansión, busca un profesional para trabajar en la oficina técnica, con expertise en ofertas y gran experiencia en los ámbitos eléctricos y de climatización, así como en la realización de proyectos y of ...

 • Page Personnel

  Oficina Técnica

  hace 1 semana


  Page Personnel Barcelona, España

  Empresa instaladora especializada en proyectos de climatización.|Instaladora, HVAC, Aerotérmia, Obras, Proyectos, Oficina Técnica.Empresa especializada en ofrecer soluciones integrales de climatización para el sector terciario y residencial. Se busca un Ingeniero para unirse a nu ...


 • Aemifesa Barcelona, España

  Seleccionem tècnics/es de manteniment frigorista o elèctric per a l'equip de tècnics itinerants a la província de Barcelona. · Gestionar les sol-licituds d'intervenció rebudes així com material necessari per a aquestes. Detecció i reparació d'incidències/ avaries i els components ...


 • Talent Match Barcelona, España

  ¿Tienes experiencia en obra civil? Sigue leyendo Reconocida empresa constructora que opera desde 1970 abarcando todas las modalidades del sector de la construcción (residencial, industrial, terciario) quiere expandir el departamento de obra civil con un puesto de nueva creación c ...


 • Generalitat de Catalunya - Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) Barcelona, España

  Generalitat de Catalunya - Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). 1 plaça de Tècnic de gestió a l'Oficina de Treball de Girona. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí Termini obert. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Estar en possessió de l ...


 • Generalitat de Catalunya - Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) Barcelona, España

  Generalitat de Catalunya - Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). 1 plaça de Tècnic superior a l'Oficina de Treball de Mollet del Vallès. Funcionari interí Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Estar en possessió de la titulació que dón ...


 • Generalitat de Catalunya - Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) Barcelona, España

  Generalitat de Catalunya - Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). 1 plaça de Tècnic de gestió a l'Oficina de Treball de Manresa. Funcionari interí Termini obert. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Estar en possessió de la titulació que dona accés al ...


 • Generalitat de Catalunya - Departament de la Presidència Barcelona, España

  Generalitat de Catalunya - Departament de la Presidència. 1 plaça de Tècnic superior a l'Oficina del Pla Pilot per Implementar la Renda Bàsica Universal. Funcionari interí Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Disposar de la titulació necessà ...


 • Generalitat de Catalunya - Departament d'Acció Exterior i Unió Europea Barcelona, España

  Generalitat de Catalunya - Departament d'Acció Exterior i Unió Europea. 1 plaça de Tècnic superior de reforç de l'Oficina de Comunicació del Gabinet de la Consellera. Funcionari interí Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Disposar de la titu ...


 • Generalitat de Catalunya - Departament de Drets Socials Barcelona, España

  Generalitat de Catalunya - Departament de Drets Socials. 1 plaça de Tècnic administratiu a l'Oficina d'Afers Socials i Famílies de Sant Andreu. Laboral temporal Termini obert. C1 - Batxillerat, FP 2n grau, cicles formatius grau superior. Disposar de la titulació que dona accés a ...

 • C/Alguer,

  Tècnic Oficina Tècnica

  hace 1 semana


  C/Alguer, Barcelona, España

  Colaborar en el diseño mecánico de los proyectosDesarrollo de la documentación técnica y planos de acotación requeridos.Generar listado de materiales BOM.Participar en la solución de incidencias en fase de fabricación y/o montaje.Soporte al responsable de operaciones.Trabajar en ...


 • Aemifesa Barcelona, España

  Es busquen tècnics/as d'inspecció d'aparells i instal-lacions de gas IGB amb permís de conduir, certificat APMR de posada en marxa. · Consistirà a realitzar el manteniment de calderes en domicilis de particulars. · - TÍTOL DE GRAU · - Gas IGB + APMR · - català (parlat b2 - avança ...