Trabajos

  Cap de Medicina Interna d'Hospitalització - Santa Coloma de Gramenet, España - Fundació Hospital de l'Esperit Sant

  Mostrar más Colapsar trabajo
  Default job background
  Descripción

  Formació

 • Llicenciat en medicina i cirurgia, especialitat de medicina interna via MIR
 • Es valorarà formació en gestió i lideratge, seguretat del pacient, gestió de processos, gestió clínica.
 • Competències i experiència

 • Capacitat per al treball multidisciplinari, compartint objectius i sinèrgies.
 • Iniciativa i capacitat per impulsar projectes
 • Es valorarà l'experiència en gestió d'equips
 • Es valoraran competències en transformació digital
 • Les responsabilitats bàsiques, són

 • Gestió de la sala d'hospitalització de MI i dels dispositius assistencials alternatius a l'hospitalització convencional(hospitalització a domicili, H. De dia,..) garantint l'atenció centrada en el pacient
 • Col·laborar amb els serveis quirúrgics i amb el servei d'urgències, mantenint una interlocució i coordinació àgil i eficaç amb totes les especialitats, exercint d'eix fonamental del conjunt d'hospitalització.
 • Supervisar les rutes assistencials amb atenció especial al pacient pluripatològic i amb fragilitat tenint present els aspectes no estrictament mèdics
 • Afavorir la transició i continuïtat assistencial amb pro activitat en les dinàmiques relacionals amb els actors territorials (SEM, hospitals, atenció intermèdia,..)
 • Aportar noves orientacions i millores en la definició de circuits i estructures.
 • Afavorir les transformacions que comporta la digitalització dels serveis de salut.
 • Contribuir a la correcta gestió de la comorbiditat.
 • Contribuir a reduir la variabilitat de la pràctica clínica i promoure pràctiques clíniques de valor.
 • S'ofereix

 • Contracte laboral estable, dedicació plena.
 • Participació en projectes de recerca.
 • Formació suplementària.
 • Convocatòria Cap de Medicina Interna d'hospitalització


  Tenemos otros empleos actuales relacionados con este campo que puedes encontrar a continuación


 • Es requereix · Títol d'especialista en Medicina Interna (preferentment via MIR) · Es valorarà · Orientació al client i treball en equip · Oferim · Contracte laboral estable, dedicació plena · Treball en l'àrea d'hospitalització i consulta externa de Medicina Interna així com aten ...


 • Es requereix · Títol d'especialista en Medicina Interna (preferentment via MIR) · Es valorarà · Màster o expertesa en Malalties infeccioses · Orientació al client i treball en equip · Oferim · Contracte laboral estable, dedicació plena · Treball en l'àrea d'hospitalització i cons ...


 • L'Institut Català d'Oncologia (endavant ICO), centre públic del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, líder en oncologia i dedicat a l'assistència, la recerca, la prevenció i la docència, inicia un procés de selecció per incorporar un/a **Metge/ssa Especialista en ...


 • L'Institut Català d'Oncologia (endavant ICO), centre públic del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, líder en oncologia i dedicat a l'assistència, la recerca, la prevenció i la docència, inicia un procés de selecció per incorporar un/a **Metge/ssa Especialista en ...


 • L'Institut Català d'Oncologia inicia un procés de selecció per incorporar u**n/a Metge/ssa Especialista a la Unitat d'Hospitalització i Atenció Continuada Oncològica (UACO)**, en qualitat d'adjunt, adscrit a la Direcció Clínica, per al centre de treball de l'ICO Badalona. · **Fun ...


 • L'Institut Català d'Oncologia (ICO), inicia un procés de selecció per a incorporar **un/a Enginyer/a Superior Industrial **amb experiència en instal-lacions adscrit al Servei de Gestió de Processos, Tecnologia i Serveis Generals de la Direcció de Gestió. · **Lloc de treball**: · ...


 • Institut Catalß D'Oncologia Badalona, España

  L'Institut Català d'Oncologia (endavant ICO), centre públic del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, líder en oncologia i dedicat a l'assistència, la recerca, la prevenció i la docència, inicia un procés de selecció per incorporar un/a Metge/ssa Especialista en He ...


 • L'Institut Català d'Oncologia (endavant ICO), centre públic del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, líder en oncologia i dedicat a l'assistència, la recerca, la prevenció i la docència, inicia un procés de selecció per incorporar un/a **Metge/ssa Especialista en ...


 • L'Hospital General de Granollers és l'hospital universitari i de referència per al Vallès Oriental. · Forma part del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, amb una plantilla de 2200 professionals i que es troba en un moment clau de creixement i consolidació ...

 • Col·legi Oficial de Metges

  MEDICINA INTERNA

  hace 1 semana


  Funciones del puesto de trabajo · - Atendre i valorar els pacients de planta d'hospitalització de Medicina Interna i consultes externes, amb interès en patologia hepàtica per poder · consolidar la Unitat de fetge dins Medicina Interna. · - Realitzar interconsultes hospitalàries ...


 • Fundació Hospital De Sant Celoni Barcelona, España

  FUNDACIÓ HOSPITAL DE SANT CELONI precisa incorporar: 1 lloc de treball Metge/ssa Medicina Interna (Ref. 004/2024) L'hospital de Sant Celoni precisa incorporar un metge en el Servei de Medicina Interna. El servei de Medicina interna del Hospital de Sant Celoni es un servei transve ...


 • Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 1 plaça de Metge especialista per a hospitalització a domicili. Concurs o valoració de mèrits. Laboral temporal Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Llicenciatura en Medicina. Especialitat via MIR ...


 • Funciones del puesto de trabajo · Les pròpies de l'especialitat entorn hospitalari. · Es valorarà: · •Formació i experiència en atenció al pacient subagut i Hospitalització domiciliària. · •Interès en projectes d'investigació lligats a processos de l'àmbit de l'envelliment i fra ...


 • **Metge/essa especialista en Pneumologia**: · **Es requereix**: · Metge Especialista en Pneumologia preferentment via MIR. · **Es valorarà**: · Coneixements en seguretat del pacient. · - Orientació al client i treball en equip · **Oferim**: · Contracte laboral estable dedicació p ...


 • Des de Setesca estem buscant incorporar un/a Integrador d'aplicacions hospitalàries per a incorporar-se directament en plantilla d'una prestigiosa institució del Vallés Oriental. · **Funcions principals**: · Implantació de la infraestructura Mirth · - Anàlisi de les integracions ...


 • En dependència del Director de Serveis Generals, la seva missió serà la de vetllar per la millor prestació del Servei d'Alimentació amb l'objecte de garantir-ne la viabilitat i compliment d'estàndards de qualitat establerts per l'Hospital i requeriments legals. · **Entre les seve ...


 • Fundació Hospital De Sant Celoni Barcelona, España

  Requisits: - Titulació de llicenciat/da en Medicina amb especialitat en Medicina Interna preferentment via MIR i subespecialitat en infectologia El professional haurà de complir les següents competències: - Compromís, integritat i excel-lència en la cura de pacients - Atenció cen ...


 • Sistema de Salut de Catalunya Barcelona, España

  El Parc Sanitari Pere Virgili és una empresa pública ubicada a la ciutat de Barcelona, que gestiona serveis d'Atenció Intermèdia i Atenció Primària i té com a missió prestar atenció sanitària i social de qualitat, oferint un model d'atenció integral, biopsicosocial i de promoció ...


 • L'Hospital General de Granollers és l'hospital universitari de referència del Vallès Oriental, integrat al sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, amb una plantilla de 2200 professionals i que es troba en un moment clau de creixement i consolidació. · Lloc d ...

 • Col·legi Oficial de Metges

  MEDICINA INTERNA

  hace 3 semanas


  Funciones del puesto de trabajo · Les seves accions van referides a la coordinació de l'activitat assistencials amb les persones i els recursos: · - Garantir el compliment d'objectius assistencials i fer el seguiment de la contractació d'activitat. · - Coordinar i planificar l'a ...