psicologo a educativa oportunidades de empleo

Docent - Programa professional per l'equitat educativa

Docent - Programa professional per l'equitat educativa

Atraiem a milers de joves de tots els camps professionals per canalitzar a l'educació tot el talent i compromís possibles a través del Programa ExE. Durant dos anys, com a participant del Programa ExE, ensenyaràs en centres educatius d'entorns desfavorits perseguint el creixement dels teus estudiants. Per potenciar el teu desenvolupament i impacte oferim un extens programa de formació i suport continu basat en tallers, seminaris i experiències nacionals i internacionals. A més, un tutor-coach t'acompanyarà de manera individualitzada per a desenvolupar tot el teu potencial. Després del programa, els alumni del Programa ExE treballen com a agents de canvi contribuint a la lluita per la igualtat d'oportunitats des de diferents sectors professionals. Si et consideres: Una persona amb iniciativa per canviar la realitat que t'envolta. Capaç de motivar altres a donar el millor d'ells mateixos. Algú que gaudeix aprenent amb altres i comparteix els seus èxits i errors. Perseverant i amb capacitat per a enfrontar-te a reptes permanents. Podem oferir: Conèixer de primera mà la realitat social i educativa des de dins i fora de l'aula. Treballar dins d'un equip multicultural i multidisciplinar que persegueix la igualtat d'oportunitats Desenvolupament d'una varietat d'habilitats i competències professionals. Una experiència de responsabilitat real en un entorn ple de grans desafiaments. Deixar la teva petjada en la vida de centenars de persones. i a més: Docència remunerada en un centre educatiu d'entorn desfavorit. Programa de formació i suport becat al 100%. Si encara no tens el Màster de Formació del Professorat, beca per cursar-lo de forma gratuïta. Requisits: 1. Títol superior universitari: grau, llicenciatura, enginyeria o Arquitectura Superior. 2. Nivell d'anglès, com a mínim, corresponent a un nivell B2 o equivalent. 3. Busquem candidats compromesos amb l'impacte social. Durant el Procés de Selecció, busquem evidències de les següents competències: inconformisme, compromís social, sentit de la possibilitat, col·laboració, reflexió i professionalitat, entre d'altres. Altres comentaris
Barcelona
Psicologos para Centro Residencial de Niños Maltratados - Inglaterra

Psicologos para Centro Residencial de Niños Maltratados - Inglaterra

Los Centros Residenciales de Acción Educativa son recursos dirigidos a niños, niñas y jóvenes que han vivido situaciones de maltrato, abandono o falta de atención por parte de sus familias. Centros de Acogida a ninos y adolescente en riesgo son establecimientos abiertos de atención integral y carácter educativo para niños y adolescentes en situación de guarda y/o tutela, que se encuentren privados de un ambiente familiar idóneo, cuyo periodo de estancia será el que determine la resolución administrativa de la que derive su ingresso El empleador tiene una red de 70 recursos residenciales, cuya organización y funcionamiento son parecidos a la de pequeñas unidades cuasi-familiares, que permitan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes una educación que les facilite vivir y desarrollarse en plenitud con las mismas o parecidas condiciones que la mayoría de la población, y proporciona diferentes recursos de atención residencial para niños, niñas y adolescentes que por alguna razón no pueden estar con su familia de origen, proporcionando igual soporte y formación a los profesionales que trabajan en recursos de atención residencial a la infancia. Las funciones del Psicologo en el centro de acogimiento residencial de menores pasan por participar en la evaluación inicial del menor y su família, participar en la elaboración del plan de intervención, atender y supervisar al menor, orientar y acompañar al menor en las actividades programadas en el plan de intervención, con el fin de lograr los objetivos propuestos, desarrollar las tareas del educador-tutor, realizar observaciones y registros necessários, apoyar y orientar a las famílias, participar en la evaluación de resultados del plan de intervención del menor y su familia., contribuir a la toma de decisiones que afecten al menor, planificar y realizar los programas en la atención residencial, colaborar y coordinarse con otros profesionales., elaborar informes y documentos relacionados con su labor profesional.
diversas ubicaciones